Kjære besøker

For å fortsatt kunne tilfredsstille deres høye krav på kvalitet og kompetanse har vi fusjonert FB-delen i FB Bevi Norge AS med vårt Svenske søsterfirma FB Kedjor AB. BEVI-delen av FB Bevi Norge AS går over til å bli et rent BEVI-kontor og bytter navn til BEVI Norge AS. Se under for firma og produktspekter.

FB Kjeder AS

Vårt fokus er at vi skal bli deres sterkeste samarbeidspartner innen kjedetransmisjoner og slitasjeprodukter. Vi får Skandinavias største lager på kjeder og kjedehjul og har tilgang til egne konstruktører. Vi har et stort verksted som er skreddersydd for medbringerproduksjon og kjeder unike for hver kunde der dette kreves. Nå kan vi også tilby montasjepersonell med lang erfaring, dette gjør at jobben blir utført med sikkerhet og kostnadseffektivitet i fokus.

Produkter:
Transportørkjeder, Rullekjeder, Sagbrukskjede, Kjedehjul og Tannhjul, Næringsmiddel kjeder, Løftekjede m.m.

www.fbkjeder.no

BEVI Norge AS

BEVI er et av Skandinavias viktigste selskaper for levering og service av elektrisk utstyr til maskinprodusenter, prosessindustri og kraftverk. Vi har et omfattende utvalg av elektriske motorer, transmisjoner, startutstyr ol. Vi prøver alltid, uansett produktspekter og være forkant med både utvikling og kvalitet. Produkter:
Elektromotorer, Generatorer, Transmisjoner, Kraftelektronik, Motorstarter m.m.

www.bevi.no